Rebox

Rebox je elektroléčebný přístroj používaný  pro léčba akutní a chronické bolesti.

Princip

Přístroj  generuje specifické stejnosměrné elektrické pulzy. Tyto pulzy jsou v léčené oblasti aplikovány neinvazivně přes kůži (transkutánně) dotykem hrotové léčebné elektrody, zatímco pacient drží v ruce druhou tzv. válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu.

Díky elektrochemickým změnám v tkáňovém mikroprostředí dochází během několika sekund v léčené oblasti ke korekci lokální acidózy, zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je patrný myorelaxační efekt.

Obvyklá doba aplikace proudu v jednom bodě je 3-5 sekund, během jednoho sezení bývá ošetřeno celkem 20-30 bodů ve vzájemné vzdálenosti 1-2 cm. Časový harmonogram reboxové terapie je individuální a závisí na charakteru a chronicitě obtíží. http://rebox.cz/princip-reboxu/

Indikace:

  • bolesti páteře (vertebrogenní algický syndrom)
  • poúrazové a pooperační bolesti
  • akutní svalové přetížení
  • léze šlach a vazů (entezopatie)
  • bolesti kloubů
  • neuropatická bolest ( postherpetická neuralgie)
  • patní ostruhy

terapie není hrazená zdravotní pojišťovnou, ošetření jedné oblasti stojí 100 Kč.

http://rebox.cz/