Náš tým

MUDr. Petr Kuba

Pracovní zkušenosti:

2000–2006 Neurologické oddělení, Klatovská nemocnice a.s.

2007-2016 Neurologické oddělení, Ictové centrum, Vítkovická nemocnice a.s.

2016-2021 Neurologické oddělení, Nemocnice Nový Jičín a.s., primář

Vzdělání:

2019 Kurz neurointenzivní medicíny Praha 1 – 5. 4. 2019

2016 licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře

2015 funkční licence EMG

2014 kurs EMG techniky Thomayerova nemocnice, Praha

2010 funkční licence EEG

2010 EEG kurs, Nemocnice na Bulovce

2009 specializovaná způsobilost v oboru neurologie (atestační zkouška)

2008 EMG kurz, Thomayerova nemocnice, Praha

2006 specializovaná způsobilost v oboru neurologie (uznáním praxe), licence pro soukromou praxi a konzultační činnost v oboru neurologie

2004, 2005 EEG kurs, Thomayerova nemocnice, Praha

2003 1. atestační zkouška z neurologie

2003 1. denní kurs epileptologie, Thomayerova nemocnice, Praha

1994-2000  1. Lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Členství v odborných společnostech:

Česká neurologická společnost ČLS J.E.P.

Cerebrovaskulární sekce ČLS J.E.P.

Neuromuskulární sekce ČLS J.E.P.

Neurofysiologická sekce ČLS J.E.P.

MUDr. Markéta Sližová

Pracovní zkušenosti:

2017–2020 Nemocnice Nový Jičín, Neurologické oddělení – zástupce primáře

2007–2017  Vítkovická nemocnice a.s., Neurologické oddělení – lékařka            

2005–2006  Vítkovická nemocnice a.s., Rehabilitační oddělení – lékařka

Vzdělání:

2011 Získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru neurologie

2008 Absolvování neurologického kmene

2008 Kurz myoskeletální medicíny       

2006 Kurz fyzikální terapie                                 

1999–2005 Universita Palackého Olomouc – Lékařská fakulta, Všeobecné lékařství

Přednášková a publikační činnost

2013 Neurovaskulárny kongres, Štrbské pleso – přednáška, Použití mechanické rekanalizace a intraarteriální trombolýzy při distální embolizaci během karotického stentingu symptomatické stenózy vnitřní karotidy – kazuistické sdělení

2011 IV. Ostravské angiodny, Ostrava – přednáška, 3leté výsledky karotického stentingu hodnocené nezávislým neurologickým sledováním

2010 European Stroke Conference, Barcelona, Spain – Poster, Carotid artery stenting – results of one-year follow-up

2009 Cerebrovaskulární seminář, Velké Bílovice – přednáška, Stenting karotických tepen – 2 leté zkušenosti a porovnání s randomizovanými studiemi

Členství v odborných společnostech:

Česká neurologická společnost ČLS J.E.P.

Cerebrovaskulární sekce ČLS J.E.P.

Neuromuskulární sekce ČLS J.E.P.