Infuzní stacionář

analgetické infuze – léčba bolesti páteře, bolestí hlavy

pulsní kortikoterapie-  léčba  ataky roztroušené sklerozy

infuse kyseliny thioktové- léčba diabetické polyneuropatie